Musher klub OBŘÍ SKÁLY

Vás zve na Dogtrekking

STOPOU STREJDY ŠERÁKA – 19. ročník

SEVERSKÁ ODYSSEA


Pořadatel: Musher klub Obří skály, z.s.

STOPOU STREJDY ŠERÁKA je závod zařazený do seriálu Mistrovství ČR 2022

Termín: pátek 15. 7. – neděle 17. 7. 2022

Místo: Lipová-lázně - lyžařské středisko MIROSLAV

Délka trasy: Dogtrekking (LONG) cca 98 km, Dogmaraton (MID) cca 47 km

Časový limit: LONG: 50 hodin – jednotný čas startu v pátek v 7.00 hod.
MID: 25 hodin – jednotný čas startu v sobotu v 7.00 hod.

Startovné: LONG 450 Kč (včetně poplatku 50 Kč pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)
MID 400 Kč (včetně poplatku 50 Kč pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)

Prezence: čtvrtek 14. 7. 2022 od 16 do 24 hod. (pro MID v průběhu pátku)

Trasa: většina po turistických (cykloturistických) značkách nádhernou přírodou převážně Králického Sněžníku a části Hrubého Jeseníku, itinerář dog-trekkingu obdrží účastníci při prezenci. POZOR – cca 20 km trasy vede po hranici.

Mapa: Potřebný mapový výřez obdrží účastník při prezenci. Je také možno využít např. ShoCart č. 457 (vlastní mapa nezakládá nárok na slevu na startovném). Body ohraničující trasu:

nejjižnější bod – 50.1372089N, 17.0250603E, nejsevernější – 50.2448339N, 16.9760403E,
nejzápadnější – 50.2074142N, 16.8471008E,nejvýchodnější – 50.1928875N, 17.1792361E

Veterinární podmínky: Při přejímce bude kontrolován záznam o čipování v očkovacím průkazu. Účastník při přejímce předloží originál očkovacího průkazu. Nebudou uznány zaslané fotografie zapomenutých průkazů.

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima!

Část trasy vede v NPR – vyšší stupeň ochrany přírody!!! (zákaz bivakování)

Organizátoři i účastníci jsou povinni řídit se platnými vládními protiepidemickými opatřeními – účastníci si sledují situaci sami, aby si včas zajistili potřebné dokumenty !

Doplňující info: Zákaz volného pohybu psů během závodu. Závodníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí, možný odvoz ze svozových bodů do 22.00 (poté pouze odvozy na pohotovost – lidskou nebo nelidskou)
– poplatek: odvoz na pohotovost zdarma, ostatní odvozy: cena dle vzdálenosti – bude upřesněno v itineráři

Ubytování:

Možností je několik. Je možno stanovat přímo v areálu MIROSLAV (v ceně startovného), případně ubytování v Chatě MIROSLAV (po vlastní domluvě na tel. +420 608 883 000), v penzionu Sněhulák (tel. +420 608 883 000) – cca 0,5 km od areálu MIROSLAV, Hotel Helios (http://www.heliosjeseniky.cz), Hotýlek U kance (www.kanec.cz) – cca 800 m od areálu MIROSLAV, využít další kapacity v Lipové

Povinná výstroj:

LONG: strava pro psa, lahve naplněné pitnou vodou (v případě obvyklého teplého počasí nejméně 1,5 litru na psa, pro čivavy, krysaříky a jezevčíky 1 litr – hřeben Rychlebských hor je bez přírodních vodních zdrojů!!!), miska pro psa, funkční svítilna, mapa, lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro každého psa), reflexní prvky.

MID: totožná

Povinná výstroj bude kontrolována (týká se i MIDu!) kompletní v cíli (kromě vody a stravy pro psa, eventuálně spotřebované lékárničky). Části povinné výbavy (zejména voda pro psa) budou kontrolovány i na trati.

Doporučená výstroj:

Nabitý nabitý mobilní telefon, reflexní prvky pro psa, buzola…

Kontrolní body:

Na trati bude několik kontrolních bodů (popsaných v itineráři), na některých bude u každého závodníka zapsáno startovní číslo a čas (pro kontrolu stavu závodníků na trati), na většině kontrolních bodů budou pouze značkovací kleště.

Briefing:

Proběhne ve čtvrtek (LONG) a v pátek (MID) ve 21.00, účastníci se při něm dozví podrobnosti o trati, systému startovních karet, nouzové tel. číslo Na čtvrtečním briefingu proběhne vzpomínka na člena osádky živé kontroly všech uplynulých ročníků – Bóďu.

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli cca v 10.00.

Kategorie:

  • DTM 1: muži do 40-ti let
  • DTW 1: ženy do 35-ti let
  • DTM 2: muži nad 40 let (viz pravidla)
  • DTW 2: ženy nad 35 let (viz pravidla)
  • MID M: muži, věk není rozhodující
  • MID W: ženy, věk není rozhodující
  • Doprovod LONG: bez dalších kritérií

Doprovod platí startovné ve stejné výši jako účastník se psem, má nárok na vše – kromě zápisu do výsledkové listiny kategorií DTM, DTW.

Doprovod nesmí účastníkovi vést psa, nést mu povinnou výbavu či jiné vybavení apod. Účastníkovi s aspirací na medailové umístění naléhavě doporučujeme absolvovat trasu bez doprovodu.

Přihlášky posílejte přes formulář na webových stránkách, mailem na adresu g.soky@seznam.cz, příp. poštou: Gejza Sóky, Lipová-lázně 195, 790 61.

Startovné převodem na účet č. 171767652/0600 nebo složenkou na uvedenou adresu.

Maximální počet pro MID: 50 účastníků v obou kategoriích dohromady – dále pak možno na základě telefonické domluvy (bude-li méně startujících v LONGu)

Uzavírka přihlášek je 30. 6. 2022 – přihlášen je závodník po zaplacení startovného (teprve poté je zapsán do startovní listiny). Přihlášení po uzávěrce je ve výjimečných případech možné (nebude-li překročen limit počtu účastníků) max. do 11.7.2022, 23:59 (včetně platby) – bez nároku na vše, co podléhá objednávce (např. plakety, papír z ruční papírny na Účastnický list apod.). Po tomto datu již přihlášení není možné. Platba startovného po 10.7.2022 = 200 %.

Tel. +420 724 236 568, e-mail G.Soky@seznam.cz

Zahraniční účastníci pošlou pouze závaznou přihlášku a startovné zaplatí při prezenci.