Musher klub OBŘÍ SKÁLY

Vás zve na Dogtrekking

STOPOU STREJDY ŠERÁKA – 21. ročník

SEVERSKÁ ODYSSEA


Pořadatel: Musher klub Obří skály, z.s.

STOPOU STREJDY ŠERÁKA je závod zařazený do seriálu Mistrovství ČR 2024

Termín: pátek 12. 7. – neděle 14. 7. 2024

Místo: Lipová-lázně - lyžařské středisko MIROSLAV

Délka trasy: Dogtrekking (LONG) cca 100 km, Dogmid (MID) cca 50 km

Časový limit: LONG: 50 hodin – jednotný čas startu v pátek v 7.00 hod.
MID: 25 hodin – jednotný čas startu v sobotu v 7.00 hod.

Startovné: LONG 450 Kč (včetně poplatku pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)
MID 400 Kč (včetně poplatku pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)

Prezence: čtvrtek 11. 7. 2024 od 16 do 24 hod. (pro MID v průběhu pátku)

Trasa: většina po turistických (cykloturistických) značkách nádhernou přírodou převážně Rychlebských hor, itinerář dog-trekkingu obdrží účastníci při prezenci.

Mapa: Potřebný mapový výřez obdrží účastník při prezenci. Je také možno využít např. ShoCart č. 457 (Rychlebské hory) a částečně ShoCart č. 458 (Praděd, Králický Sněžník). Vlastní mapa nezakládá nárok na slevu na startovném.
Body ohraničující trasu:
nejjižnější bod: 17°3'24.408"E, 50°10'18.258"N, nejsevernější: 16°54'43.875"E, 50°23'55.449"N,
nejzápadnější: 16°53'47.136"E, 50°23'27.133"N, nejvýchodnější: 17°8'5.048"E, 50°12'55.310"N

Veterinární podmínky: Při přejímce bude kontrolován záznam o čipování v očkovacím průkazu. Účastník při přejímce předloží originál očkovacího průkazu. Nebudou uznány zaslané fotografie zapomenutých průkazů.

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima!

Minimální věk psa (v souladu se změnou pravidel) je 18 měsíců.

Část trasy vede v NPR – vyšší stupeň ochrany přírody!!! (zákaz bivakování)

Doplňující info: Zákaz volného pohybu psů během závodu. Závodníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí, možný odvoz ze svozových bodů do 22.00 (poté pouze odvozy na pohotovost – lidskou nebo nelidskou)
– poplatek: odvoz na pohotovost zdarma, ostatní odvozy: cena dle vzdálenosti – bude upřesněno v itineráři

Ubytování:

Možností je několik. Je možno stanovat přímo v areálu MIROSLAV (v ceně startovného), případně ubytování v Chatě MIROSLAV (po vlastní domluvě na tel. +420 608 883 000), v penzionu Sněhulák (tel. +420 608 883 000) – cca 0,5 km od areálu MIROSLAV, Hotel Helios (http://www.heliosjeseniky.cz), Hotýlek U kance (www.kanec.cz) – cca 800 m od areálu MIROSLAV, využít další kapacity v Lipové

Povinná výstroj:

LONG: strava pro psa, lahve naplněné pitnou vodou (v případě obvyklého teplého počasí nejméně 1,5 litru na psa, pro čivavy, krysaříky a jezevčíky 1 litr) - v Rychlebských horách jsou velmi omezené možnosti vodních zdrojů, miska pro psa, funkční svítilna, mapa, lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro každého psa), reflexní prvky.

MID: totožná

Povinná výstroj bude kontrolována (týká se i MIDu!) kompletní v cíli (kromě vody a stravy pro psa, eventuálně spotřebované lékárničky). Části povinné výbavy (zejména voda pro psa) budou kontrolovány i na trati.

Doporučená výstroj:

Nabitý nabitý mobilní telefon, reflexní prvky pro psa, buzola…

Kontrolní body:

Na trati bude několik kontrolních bodů (popsaných v itineráři), na některých bude u každého závodníka zapsán čas (pro kontrolu stavu závodníků na trati), na většině kontrolních bodů budou pouze značkovací kleště.

Briefing:

Proběhne ve čtvrtek (LONG) a v pátek (MID) ve 21.00, účastníci se při něm dozví podrobnosti o trati, systému startovních karet, nouzové tel. číslo.

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli cca v 10.00.

Kategorie:

  • DTM 1, DMM 1: muži do 40-ti let
  • DTW 1, DMW 1 : ženy do 35-ti let
  • DTM 2, DMM 2: muži nad 40 let (viz pravidla)
  • DTW 2, DMW 2: ženy nad 35 let (viz pravidla)
  • Doprovod LONG: bez dalších kritérií

Doprovod platí startovné ve stejné výši jako účastník se psem, má nárok na vše – kromě zápisu do výsledkové listiny kategorií DTM, DTW.

Doprovod nesmí účastníkovi vést psa, nést mu povinnou výbavu či jiné vybavení apod. Účastníkovi s aspirací na medailové umístění naléhavě doporučujeme absolvovat trasu bez doprovodu.

Přihlášky posílejte:

Startovné buď převodem na účet č. 171767652/0600 nebo složenkou na uvedenou adresu.

Maximální počet pro obě trasy: 150 účastníků ve všech kategoriích dohromady

Uzavírka přihlášek je 28. 6. 2024 – přihlášen je závodník po zaplacení startovného (teprve poté je zapsán do startovní listiny). Přihlášení po uzávěrce je ve výjimečných případech možné (nebude-li překročen limit počtu účastníků) max. do 8.7.2024, 23:59 (včetně platby) – bez nároku na vše, co podléhá objednávce (např. plakety, papír z ruční papírny na Účastnický list, guláš, snídaně apod.). Po tomto datu již přihlášení není možné. Platba startovného po 8.7.2024 = 200 %.

Tel. +420 724 236 568, e-mail G.Soky@seznam.cz

Zahraniční účastníci pošlou pouze závaznou přihlášku a startovné zaplatí při prezenci.

V přihlášce je potřeba označit zájem o tradiční guláš na Miroslavi – objednán bude počet dle zájmu. Guláš účastník nepřiplácí.

V případě zájmu o snídaně (pátek, sobota, neděle) je potřeba označit zájem v přihlášce. Cenu jedné snídaně stanovil majitel areálu na 180 Kč. Počet snídaní bude také objednán dle označeného zájmu. Výslednou částku (dle počtu snídaní) je potřeba připočítat ke startovnému.