Přihláška

Příjmení a jméno:
Ulice
Místo
PSČ
Země (CZ, SK, PL...)
Telefon:
E-mail:
Kategorie:
Jméno psa (volací):
Plemeno psa:
Číslo průkazu psa:
Mám zájem o guláš
Mám zájem o snídaně
(cena jedné snídaně 180 Kč)

Plně si uvědomuji svou vlastní zodpovědnost a nebezpečí spojené se svou účastí v individuálním vytrvaleckém závodě. Vím, že jsem odkázán/a jen na schopnosti své a svého psa a že pomoc mohu očekávat pouze od sebe. V případě potřeby jsem ochoten/tna poskytnout soupeřům pomoc dle svých možností a schopností, pokud o to budu požádán/a.

     

Osobní údaje:

  • Jméno a příjmení, adresa – potřebuje pořadatel pro účely identifikace závodníka
  • Telefon – pro případ nouzového volání
  • E-mail – pro primární komunikaci
  • Kategorie – pro zařazení závodníka do bodování MČR
  • Číslo průkazu psa – povinnost pořadatele uvést na dokumentaci pro KVS

Osobní údaje bude pořadatel zpracovávat a uchovávat v souladu s platnou legislativou a nebude je předávat třetím osobám.