Přihláška

Příjmení a jméno:
Ulice
Místo
PSČ
Země (CZ, SK, PL...)
Telefon:
E-mail:
Kategorie:
Jméno psa (volací):
Plemeno psa:
Číslo průkazu psa:
Povinnost pořadatele uvést na dokumentaci pro KVS

Plně si uvědomuji svou vlastní zodpovědnost a nebezpečí spojené se svou účastí v individuálním vytrvaleckém závodě. Vím, že jsem odkázán/a jen na schopnosti své a svého psa a že pomoc mohu očekávat pouze od sebe. V případě potřeby jsem ochoten/tna poskytnout soupeřům pomoc dle svých možností a schopností, pokud o to budu požádán/a.